1% podatku dla Stowarzyszenia im. M. Karłowicza w Zakopanem

Stowarzyszenie im.M.Karłowicza_1% podatku

We wrześniu 2015r. Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Zaistniała więc możliwość wsparcia kultury, w tym naszej działalności 1 % Państwa podatku.

Misją Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem, organizatora Festiwalu „Muzyka na Szczytach” jest przywrócenie stolicy polskich Tatr – dawnej, kulturalnej świetności, kiedy to czołowi artyści różnych dziedzin sztuk przybywali
do Zakopanego, by tutaj czerpać natchnienie.

To tutaj, od początków XX wieku kultura wysoka i ludowa przenikały się wzajemnie, a twórcze efekty tego zjawiska rozprzestrzeniały się na całą Polskę i Europę.

Członkowie Stowarzyszenia, chcąc poszerzyć kulturalną ofertę dla mieszkańców Podhala i turystów, od 2008 roku organizują wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie.  Na koncertach festiwalowych rozbrzmiewają wspaniałe wykonania dzieł wybitnych kompozytorów, również tych, niesłusznie zapomnianych. Komitetowi Honorowemu jego pierwszych oraz kolejnych edycji przewodniczyli Henryk Mikołaj Górecki oraz Wojciech Kilar.

Od 8 lat skutecznie realizujemy marzenia o budowaniu światowej marki festiwalu „Muzyka na Szczytach” z udziałem wykonawców najwyższej próby. Festiwalu, będącego kilkudniowym świętem wielkiej Kultury i Sztuki. Dążąc wspólnie do tego celu, jesteśmy  w stanie zbudować dla Zakopanego markę, której nie powstydziły by się najwyższej klasy kurorty i ośrodki kulturalne w Europie.

Prosimy o przyłączenie się do nas, przeznaczając 1% Państwa podatku dochodowego na cele statutowe Stowarzyszenia, którymi obok festiwalu są edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz współtworzenie polityki kulturalnej Podhala.

Od początku pomagają nam przyjaciele, instytucje państwowe, samorządowe i społeczne. Wspierają nas przedsiębiorcy, twórcy kultury oraz osoby prywatne. Dzięki ich wspaniałym gestom i naszej pracy, biorąc pod uwagę całokształt działalności, Kapituła Konkursu „Kryształy soli” wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego uznała Stowarzyszenie
im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem za najlepszą organizację pożytku publicznego
w Województwie Małopolskim.

Festiwal Muzyka na Szczytach w liczbach:

Ilość artystów występujących w 7 edycjach festiwalu: 495 osób

Liczba koncertów festiwalowych: 77

Wydarzenia towarzyszące koncertom festiwalowym: 70 ( koncerty promocyjne, spektakle, kursy mistrzowskie, koncerty rocznicowe, klub rozmów na szczytach)

Wystawy fotograficzne i malarstwa: 23

Wydarzenia organizowane dla dzieci i młodzieży: 28

Średnia liczba odbiorców jednego festiwalu i wydarzeń towarzyszących: 16.000 osób

Wydanych płyt promocyjnych: 5500

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
ul. Na Wilcznik 1
34-500 Zakopane
KRS 0000311305

Można nas wspierać nie tylko przy okazji rozliczeń podatkowych, ale również przekazując darowiznę na nasze konto w Banku Pekao S.A. I Oddział Zakopane, numer: 30 1240 5165 1111 0010 1990 6981