Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza
ul. Na Wilcznik 1
34-500 Zakopane

KRS: 0000311305
NIP: 736-16-73-994
Bank: 30 1240 5165 1111 0010 1990 6981

www.karlowicz.org
Tel: +48 606 660 502
E-mail: biuro@karlowicz.org

Zarząd:
Danuta Sztencel – prezes
Jan Dyba – wiceprezes
Agnieszka Jarząbek – członek


Organizator:

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Paweł Mykietyn

Dyrektor Wykonawczy Festiwalu: 
Danuta Sztencel
 

Rada Programowa Festiwalu:
Marcin Gmys
Paweł Mykietyn
Maciej Negrey
Jakub Sztencel

Koordynator festiwalu:
Karolina Kaźmierczak, Tomasz Sztencel, Edyta Ścisłowicz, Karolina Tomasik

Zespół organizacyjny:
Magdalena Polańska, Tomasz Grimm, Sławomir Gruca, Szymon Kluś, Bartosz Korpyś, Łukasz Kozera, Sonia Kozicz, Grzegorz Kućmierz, Agata Kwiecińska, Katarzyna Mykietyn, Grażyna Raczkowska, Dariusz Radecki, Violetta Rotter–Kozera, Maciej Stasiński

Oprawa graficzna festiwalu:
Sławomir Gruca

Partner Główny Festiwalu: