Ara Ensemble

ara-ensemble

Kameralny zespół muzyki współczesnej Ara Ensemble został założony w październiku 1993 r. na Akademii Muzycznej w Krakowie przy Katedrze Muzyki Współczesnej kierowanej przez prof. Adama Kaczyńskiego. Ara Ensemble łączy różne style i konwencje estetyczne. Wykonuje utwory stanowiące przekrój trendów muzyki XX wieku: począwszy od impresjonizmu, poprzez serializm, muzykę graficzną, happening aż po najnowsze idee artystyczne; eksperymenty brzmieniowe, teatr instrumentalny oraz łączenie muzyki z innymi dziedzinami sztuki. Głównym celem działalności zespołu jest propagowanie muzyki kameralnej polskich kompozytorów II połowy XX i początku XXI wieku działających zarówno w kraju jak i za granicą. W 1994 r. zespół Ara Ensemble został wyróżniony na Konkursie Muzyki Współczesnej dla Młodych Wykonawców w Warszawie.W 1995 r. zespół brał udział w International Gaudeamus Interpreters Competition w Rotterdamie (Holandia). We wrześniu 1999 r. został laureatem nagrody specjalnej za interpretację utworu graficznego Romana Haubenstocka – Ramatiego „Constellations” na V Międzynarodowym Konkursie Młodej Kultury w Düsseldorfie (Niemcy). W 2005 roku nagrał płytę dla Stowarzyszenia Kompozytorów Kanadyjskich w Edmonton. Grupa występowała w Polsce, Danii, Szwajcarii, Holandii, Niemczech Francji, Korei Południowej. Brała również udział w wielu festiwalach, przeglądach i seminariach muzycznych w Polsce. W skład zespołu wchodzą: Renata Guzik–flet, Jakub Sztencel–klarnet, Michał Dąbek–wiolonczela i Sławomir Kokosza–fortepian, w miarę potrzeb do współpracy zapraszani są także inni instrumentaliści.